نشت داده و هک شدن رمز یکی از اتفاقات بدی است که برای همه پیش می آید. البته راه های زیادی برای حفظ امنیت وجود دارد و باید همیشه حواستان

Наверх